top of page
İngilizce Sınıfını Kaydetme

KURUMSAL İNGİLİZCE

Küçük Toplantı

İŞ İNGİLİZCESİ KALIPLARINI ÖĞRENİN

Joker English kurumsal İngilizce eğitimlerinde, kurumların İngilizce eğitim ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz ederek, insan kaynakları departmanı ve eğitim planlayıcıları ile, kurumun İngilizce eğitimlerine yapacağı yatırımın en verimli şekilde değerlendirilebilmesi için, İş İngilizcesine hakim olan deneyimli yabancı öğretmenlerle kurum çalışanlarına en hızlı ve kolay şekilde iş dünyasının kullandığı iş İngilizcesi kalıplarını öğretmektedir.

Joker Methodu

Joker kurumsal İngilizce eğitimlerinin de Joker Metodu kullanmaktadır. İş dünyası çalışanlarının iş İngilizcesini öğrenmek
için sınıf içinde iş dünyası kalıplarını konuşmasını ve pratik yaparak iş İngilizcesini öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız iş
İngilizcesini gramer kalıplarını ezberlemeden, iş dünyasının dilinde bol bol konuşma pratikleri yaparak interaktif bir şekilde dil edinimi gelişimi sağlanır. Kurumsal iş İngilizcesi eğitimlerinde kullanılan müfredat ve ders materyalleri, Joker Metoduna göre dizayn edilmiştir ve grameri formülize öğreten kitaplarla değil, iş İngilizcesi dersleri iş dünyasının kullandığı dil kalıplarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içermektedir.

İnteraktif bir yaklaşımla İngilizce konuşma pratikleri yapılan iş İngilizcesi derslerinde, bütünleşik yaklaşımla yüz yüze ve online
eğitimlerle, kurum çalışanlarınız İngilizce konuşma ve anlama becerilerinde çok kısa bir süre içinde gözle görülür sonuçlar elde
eder. Kurumsal İngilizce eğitimlerinde uygulanan konuşma ağırlıklı metodumuzla, kurum çalışanlarınıza yoğun İngilizce konuşma
pratiği imkânı sağlatırız. Joker Metoduna göre hazırlanmış kurumsal İngilizce eğitim içerikleri kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda okuma,
yazma, ve konuşma gelişimini metodik olarak destekler ve 
kurumların iş İngilizcesi eğitim programlarından en uygun sonuçların
alınmasını sağlar.

Ekip Yardıml

Yöneticiler için Yoğun
ve Hızlandırılmış İngilizce Kursu

Joker yoğunlaştırılmış İngilizce programının asıl amacı kurum
çalışanının
1 haftada 1 konuşma seviye gelişim göstermesidir.

Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun konuşma İngilizcesi eğitim programında, İngilizce konuşmada ustalaşmak ve akıcılık sağlamak
için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.

Joker yoğunlaştırılmış İngilizce programının asıl amacı kurum çalışanının 1 haftada 1 konuşma seviye gelişim göstermesidir.
Yoğun İngilizce eğitim programı genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında bire bir özel ders olarak tam gün olarak uygulanır.
Grup halinde de uygulanan yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimlerimizde kuruma özel olarak aynı konuşma seviyesinde olan kişilerle tam gün olarak kişilerin hedef dile maruz kalmaları sağlatılarak sadece konuşma gelişimine odaklanılır. 

 

Örneğin, çalışanlarınızdan birini yurtdışındaki bir şubenizde göreve göndermeden 1 hafta önce, İngilizce seviyesinin hızlı bir şekilde
ilerlemesi içinvereceğimiz hızlandırılmış ve yoğun İngilizce eğitimi, kurumunuz çalışanları için en uygun İngilizce eğitim seçeneğidir. 

Günümüz Global iş dünyasında birçok firmanın kurum içi ortak dil olarak İngilizce kullandığı belirtilmektedir. Bu firmalar arasında Hollanda merkezli Airbus, Almanya merkezli Daimler, Fransız otomobil üreticisi Renault, Koreli Samsung, Almanya merkezli SAP gibi birçok uluslar arası firmanın şirket içi kullandığı dil İngilizcedir.


Globalleşen dünyaya rekabet avantajı sağlamak için kurum çalışanlarının doğru İngilizce iletişim kurabilecek yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Bu yetkinliğe sahip olmak için Kurumsal İngilizce eğitimlerinin kurum hedeflerine yönelik olması büyük bir öneme sahiptir.

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimize şirket merkezlerinde kurumlara özel kapalı İngilizce eğitimleri verebiliyoruz.

Berlitz Modeli

Kurum çalışanlarınız, iş dünyasında öğrenilmesi mecburi olan İngilizceyi başarısı kanıtlanmış Berlitz Metodu® ve ana dili İngilizce olan Berlitz öğretmenleri ile hızlı ve etkili şekilde öğrenebilir, iş ve meslek İngilizcesi modüllerimiz ile eğitimleri özelleştirebilir, böylece sektörünüze ve kurum hedeflerinize uygun yabancı dil eğitimi alabilirsiniz.


Kurumsal İngilizce eğitimlerinde kursun içeriği, öğrenme hızı ve kurs türü kurum çalışanlarının seviyelerine, kariyer planlarına ve kurum hedeflerine göre belirlenir. Kurumsal İngilizce İhtiyaç Analizi ile kurumunuzun ihtiyaçlarına ve kurumunuza özel eğitim projesi hazırlanır.
 

Berlitz global, kurumsal İngilizce eğitimlerinde kurumların işine yarayan iş İngilizcesi eğitim vermeyi hedeflemektedir. İş İngilizcesi modüllerinde, insan kaynakları, satış, pazarlama, ürün yönetimi, finans muhasebe gibi departman bazında özelleştirmeler
yapılabilmekte, toplantı yönetimi, e-mail, telefon İngilizcesi gibi her gün iş yaşamında kullanılan İngilizceye yönelik seçmeli dersler alınabilmektedir.

 

Berlitz, kurumsal İngilizce eğitimleri ile dil hedeflerine mümkün olan en kısa sürede, en doğru şekilde ve en optimum bütçe ile ulaşması gereken kurumlar için ideal çözümler sunmaktadır.

Çalışanların vaktinin kısıtlı olması, şirket ofisinde, yolda vakit kaybetmeden iş çıkışı eğitim alınmak istenmesi, kurum içinde sinerji yaratmak, ekip ruhunu tetiklemek istenmesi, şirketin özel ihtiyaçları, çalışanlar için yetenek gelişim programları nedeniyle şirket merkezinizde eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi Kurumsal İngilizce eğitimi talepleriniz için Berlitz uzman eğitmen ve danışmanlık ekibi ile her zaman yanınızdadır.

Masa Başında Değerlendirme

Berlitz Globalin İngilizce konuşulan ülkeler olan Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya’daki şubeleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz için İngilizce grup dersleri organize edebilir, ana dili İngilizce olan
öğretmenlerimiz ile kısa sürede kurumunuzun İngilizce yetkinliğini geliştirerek ve iş ortaklarınızla daha iyi iletişim kurabilirsiniz. 

Berlitz İngilizce kurslarında yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun İngilizce konuşma pratiği imkanı sağlar.
Kurumsal İngilizce grup dersleri çalışanların öğretmenleri ve birbirleriyle İngilizce konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. İngilizce konuşmaya teşvik edilen çalışanlar dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcıklarını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir İngilizce kursu değil aynı zamanda İngilizce konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanların İngilizce seviyeleri yüksek doğrulukla belirlenir ve kurumunuza özel homojen seviyelerde gruplar oluşturulur.
Kurumunuz çalışanlarının tamamının İngilizce seviyelerini öğrenmek için online testimizden ücret talep etmiyoruz. Online test ve raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal İngilizce kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal İngilizce grup dersleri bütün Dünya’da 8 seviye olarak
planlanır. Kurumlara özel kapalı gruplarda bütün seviyelerde iş İngilizcesi eğitimi verilebilmektedir.


Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Örneğin kurumunuz için Danca eğitimi alıyorsanız Danimarkalı bir Berlitz öğretmeni kurumunuza gelmektedir.


Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. İlk dersten itibaren İngilizce konuşmaya başlarsınız. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil
eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.


Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanlarının İngilizce konuşma hedeflerine
ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir. 

Berlitz Metodu®, kurum çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve İngilizcenin doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.


Diğer kurumsal İngilizce kurslarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek çalışma kağıdı, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz kurumsal eğitimlerinde yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan kurumsal İngilizce eğitim materyalleri bütün kurum çalışanlarınızın kullanımına verilir ve bu materyaller çalışanlarınızın İngilizce dil gelişimi için yeterlidir. Böylece bütün kurum çalışanlarınızın en kaliteli kurumsal İngilizce eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.

bottom of page