top of page
İngilizce Sınıfını Kaydetme

Kurlar

Adsız (Instagram Gönderisi (Kare)) (3).png

Eğitim toplam 6 kurdan oluşmakta olup, her bir kur 2 ay sürmektedir.

 

Kurlarımız, “Avrupa Dil Portfolyosuna” göre düzenlenmiştir.

 

“Avrupa Dil Portfolyosu” hakkında detaylı bilgiyi, aşağıda görebilirsiniz.

BECERİLER

DİNLEME

Benimle, ailemle, arkadaşlarımla ve yakın çevremle ilgili temel sözcükleri ve basit kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

OKUMA

Katalog, broşür duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.

KARŞILIKLI KONUŞMA

Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan, tane tane iletişim kurabilirim. O anki ihtiyacıma ya da bilindik konulara ilişkin alanlarda temel düzeyde sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

SÖZLÜ ANLATIM

Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları tasvir etmek için basit kelime, kalıp ve tümceleri kullanabilirim.Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamana dair basit cümleler kurabilirim. Hedef dilin konuşulduğu bir ülkede, hiç kimseye muhtaç olmadan, yaşamasal ihtiyaçlarımı tek başıma karşılarım.

YAZILI ANLATIM

Kısa ve basit tümcelerle kartpostal hazırlayabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi, basit yazılı anlatımları gerçekleştirebilirim.

Avrupa parlamentosu

Ülkemiz, Avrupa’da ortak eğitim uygulamalarını öngören Socrates Projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi kararıyla katılmıştır.

Bu nedenle, Avrupa ülkelerindeki yabancı dil eğitim ve öğretim uygulamaları ülkemizde de benimsenmiştir. Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümün tarafından belirlenen eğitim stratejilerine göre yapılmaktadır.

Avrupa’ da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’nı oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu temel programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programının Dayandığı Temel Prensipler

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ), yabancı dil öğretimi ve öğrenme düzeyleri için bir göstergeler şablonunu ve geçerliliği onaylanmış dil yeterliliği ölçütlerini içerir ADÖÇ’ün temel amacı, yabancı dil öğretimini üç temel felsefeye dayandırmaktadır.

Bunlar; Öğrenen Özerkliği, Kendini Değerlendirme ve Kültürel Farklılık olarak sıralanabilir. Bu üç temel felsefeye dayalı olarak ayrıca, üç ana bölümden oluşan Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) geliştirilmiş, ADÖÇ’ün felsefesinin tüm ülkelerde aynı biçimde hayata geçirilmesi ve uygulamalara ortak bir standart getirilmesi somut biçimde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

JOKER ENGLISH vermiş olduğu tüm eğitimlerde Avrupa Dil Portfolyosu nun bu standartlarını benimseyerek, yine Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde eğitim sertifikaları verme hakkına sahiptir.

sınıf oda
bottom of page